Nasze przedszkole stale się rozwija. Dziś możemy powiedzieć, że wyszliśmy na przeciw najmłodszym. Chcemy aby przedszkole było nie tylko placówką oświaty, ale również aby spełniało wszystkie standardy bezpieczeństwa. Po przez zabawę nasi podopieczni również poznają świat. Uczymy i rozwijamy.

Przedszkole Karolek - Szansą na lepszy start

 

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe - CATERING październik

Bieruń, dnia 23.10.2019r

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie i dostarczenie posiłków w ramach projektu pn. „Przedszkole Karolek szansą na lepszy start" , nr wniosku WND-RPSL.11.01.03-24-00D6/19-005 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe - CATERING

Bieruń, dnia 29.04.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie i dostarczenie posiłków w ramach projektu pn. „Przedszkole Karolek szansą na lepszy start" , nr wniosku WND-RPSL.11.01.03-24-00D6/19-005 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.

Czytaj więcej...