Nasze przedszkole stale się rozwija. Dziś możemy powiedzieć, że wyszliśmy na przeciw najmłodszym. Chcemy aby przedszkole było nie tylko placówką oświaty, ale również aby spełniało wszystkie standardy bezpieczeństwa. Po przez zabawę nasi podopieczni również poznają świat. Uczymy i rozwijamy.

Zapytanie ofertowe - plac zabaw

Bieruń, dnia 29 sierpnia 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup i dostawę wyposażenia placu zabaw wraz z montażem urządzeń w ramach projektu pn. Przedszkole Karolek szansą na lepszy start , nr wniosku WND-RPSL.11.01.03-24-00D6/19-005 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.

Czytaj więcej...

Przedszkole Karolek szansą na lepszy start

Projekt Unijny

Czytaj więcej...