Przedszkole Karolek szansą na lepszy start

Projekt Unijny

REKRUTACJA prowadzona będzie w okresie od 01.08.2019 r. do 31.08.2020 r


Kryteria naboru:

  1. Uczestnikiem projektu może zostać rodzic/prawny opiekun dziecka który w chwili rekrutacji wpisuje się w jeden z poniższych wskaźników:
  2. Do uczestnictwa w projekcie wybierane będą dzieci zgodnie z następującymi kryteriami:

Kryterium dostępu do projektu:

  1. posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
  2. zamieszkanie uczestnika na terenie miast wchodzących w skład OSI zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu;

Kryteria dodatkowe

  1. dzieci rodziców samotnych lub przebywające w rodzinach zastępczych;
  2. pozostałe dzieci;

Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz przebiegu rekrutacji znajdują się w załączonym poniżej Regulaminie rekrutacji oraz pozostałych dokumentach.

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Umowa uczestnictwa
  3. Ankieta
  4. Rezygnacja

 

Odsłony: 750