Projekt pn."Przedszkole Karolek szansą na lepszy start" o numerze WND-RPSL.11.01.03-24-00D6/19 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie i utrzymanie w okresie 01.08.2019 - 31.10.2020 r. 10 nowych miejsc edukacji przedszkolnej dla dzieci z niepełnosprawnością. Efektem zrealizowanych działań będzie osiągnięcie wskaźników:

    1. 10 miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanego w programie
    2. 30 dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej
    3. 3 nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu

 


Wartość projektu: 922 278,63 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 783 936,83 PLN
Termin realizacji projektu: 01.08.2019 r. – 31.10.2020 r.
Miejsce realizacji projektu: ul. Macierzyńskiego 11, 43-150 Bieruń Stary

 

Odsłony: 383