Przedszkole Karolek - Szansą na lepszy start

 

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe - CATERING

Bieruń, dnia 29.04.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie i dostarczenie posiłków w ramach projektu pn. „Przedszkole Karolek szansą na lepszy start" , nr wniosku WND-RPSL.11.01.03-24-00D6/19-005 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe - CATERING październik

Bieruń, dnia 23.10.2019r

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie i dostarczenie posiłków w ramach projektu pn. „Przedszkole Karolek szansą na lepszy start" , nr wniosku WND-RPSL.11.01.03-24-00D6/19-005 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.

Czytaj więcej...