Zapytanie ofertowe - plac zabaw

Bieruń, dnia 29 sierpnia 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup i dostawę wyposażenia placu zabaw wraz z montażem urządzeń w ramach projektu pn. Przedszkole Karolek szansą na lepszy start , nr wniosku WND-RPSL.11.01.03-24-00D6/19-005 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.

Czytaj więcej...

Przedszkole Karolek szansą na lepszy start

Projekt Unijny

Czytaj więcej...